TelefoonHamburger icon red

Granulaten

Samen met KWS Infra zijn we eigenaar van Recycling Den Helder v.o.f. waar puin en asfalt wordt ingenomen en gerecycled.

Inname

Ter plaatse produceren we menggranulaat en betonmenggranulaat met een vaste brekerinstallatie. Onze menginstallatie zetten we in ten behoeve van stelspecie en stampbeton.

 • ‍Fijn en grof puin
 • Asfaltfrees
 • Asfaltbrokken
 • Teerhoudend asfalt
 • Verkoop

Verkoop

 • ‍Menggranulaat
 • Betongranulaat
 • Stelspecie
 • Stampbeton
 • Draineerzand
 • Gestabiliseerd zand
 • Zand voor zandbed en ophoging
 • LD-mix

Recycling Den Helder v.o.f.

Oostoeverweg 41 – 1786 PS – Den Helder

T: 0223-637584 F: 0223-660204

Plantmanager: Hans Berkhout

Informatie Recycling Den Helder