TelefoonHamburger icon red

Input

Al geruime tijd bestaat de behoefte binnen Spaansen Grondstoffen en Logistiek om de bestaande automatisering te vervangen en meerup-to-date te brengen. Het plan is uitgewerkt om in totaal zeven verschillende softwarepakketten aan elkaar te koppelen. De boordcomputer app van Logi-App uit Ridderkerk is daarin een belangrijk onderdeel. Proactief zullen zowel onze eigen, alsook alle ingehuurde voertuigen worden aangestuurd. Chauffeurs hebben behoeften en tips kenbaar gemaakt. Zij zijn tenslotte de uiteindelijke gebruikers van Logi-app. Hun input is een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling en de inrichting van de app.

Output

Het einde van de papieren rompslomp en daarmee aan de foutgevoeligheid van het administratieve proces is in zicht. Het resultaat vaneen slimme koppeling met het nieuwe planningspakket Scoretrace. Systemen word eneffectief ingericht en gekoppeld. Dat zorgt ervoor dat in een dynamisch samenspel van ordermanagement, transportplanning en voertuig informatie, het mogelijk wordt snel op verstoringen en aanvragen in te spelen. Om dit te realiseren is een flexibel boordcomputer systeem op alle voertuigen noodzakelijk.

Logi-App

Plug and play

Verschil met het oude systeem?Deze zat vast in het voertuig en met Logi-App is het persoonsgebonden. Voordelen? Alle informatie is op elk gewenst moment beschikbaar voor de chauffeurs. De plantafel kan realtime opdrachten versturen en/of wijzigen. De Logi-App is al actief op alle voertuigen van Spaansen en de komende tijd zal de functionaliteit van de app steeds verder worden verdiept. Naast integratie van de planning maakt Spaansen ook gebruik van andere functies. Zoals urenregistratie, downloaden van tachograaf gegevens en rijstijl analyse. Met Logi-App en Score trace geldt; Plug and play en rijden….!

Bezoek de website van Logi-App

Reacties