TelefoonHamburger icon red

Populair

Wat maakt secundair populair? Het is eigenlijk vanuit een noodgedwongen situatie ontstaan. Het winnen van primaire grondstoffen wordt schaars. Vandaar de totstandkoming van circulaire gecertificeerde bouwstoffen. Recyclen van afvalstoffen zorgt voor hergebruik in de wegenbouw of andere doeleinden. Een win-winsituatie. De inzet van primaire grondstoffen blijft beperkt, kosten worden gereduceerd en er wordt bijgedragen aan een duurzame samenleving.

Kennis en kunde

Bij het toepassen van secundaire bouwstoffen komt de nodige expertise kijken. Er wordt rekening gehouden met wettelijke procedures, verplichte registraties en meldingen in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. Ook de kwaliteitsborging bij onderzoeken, keuringen en certificering vraagt de nodige kennis van zaken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam via info@spaansen.nl.

Reacties