TelefoonHamburger icon red

Noorderkwartier Amsterdam Noord

Van Gelder
Type image caption here (optional)

De werkzaamheden voor de realisering van woningbouw op het terrein van het Noorderkwartier in Amsterdam Noord zijn in volle gang. Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft hiervoor de oostelijke rijstrook van de Elzenhagensingel verlegd. Het verkeer kan inmiddels weer vertrouwd via twee richtingen over de Elzenhagensingel rijden. Om het terrein bouw- en woonrijp te maken is Van Gelder momenteel bezig met het ontgraven en afvoeren van grond en het aanvoeren en opbrengen van zand. Alle leveranties en transporten worden verzorgd door Spaansen Grondstoffen en Logistiek. Tijdens dit project wordt optimaal gebruik gemaakt van samenwerking en de CO2-uitstoot blijft beperkt. Zand wordt aangevoerd vanaf onze loslocatie aan de Vlothavenweg in Amsterdam en retour wordt de af te voeren grond geladen en gestort bij de grondbank aan de Noorder IJ-plas in Amsterdam Noord.

 

PrimA4a Bennebroekerweg Rijsenhout

Stichting Glastuinbouw Nederland (SGN) realiseert voor tomatenkweker Schenkeveld een nieuw kassencomplex op het glastuinbouwterrein van Prima4a bij Rijsenhout. Hiervoor is een tijdelijke inrit benodigd aan de Bennebroekerweg en wordt een nieuwe weg, de Tijmweg, gerealiseerd voor het ontsluiten van Prima4a. De werkzaamheden voor Van Gelder vindt aan de zuidzijde plaats van de Bennebroekerweg, bij de Rijksweg A4. Ook hiervoor is Spaansen ingeschakeld voor het leveren en transporteren van zand vanaf de loslocatie Vlothavenweg in Amsterdam. Tevens wordt het benodigde menggranulaat geleverd en verzorgt Spaansen overige transporten.

Naar verwachting zijn de werkzaamheden in Amsterdam begin juni 2017 gereed en start de bouw van de eerste woningen na de zomer 2017. Het project bij Rijsenhout wordt begin mei 2017 afgerond.

Reacties