TelefoonHamburger icon red

In ’t Veld zijn de voorbereidingen gestart voor het bouwen van zestig woningen voor het nieuwbouwproject De Vrijheid. F.A. Sneekes heeft de opdracht om het braakliggende terrein bouwrijp te maken. Spaansen Grondstoffen en Logistiek levert zand voor dit project.

Via rijplaten rijden de 10x8’en het zand naar de juiste stortlocaties op het weiland. Dankzij de aangedreven assen is dit voor deze voertuigen geen probleem. Kraanmachinisten van F.A. Sneekes verspreiden het zand en zorgen dat het terrein bouwrijp wordt gemaakt. Wederom een mooie samenwerking van beide bedrijven.

Meer weten over zand? Bel het verkoopteam via 0224-541844.

Reacties