TelefoonHamburger icon red

Er is de laatste tijd veel te doen over de mogelijke aanwezigheid van PFAS en aanverwante poly- en perfluoralkylstoffen in de Nederlandse bodem. Op basis van informatie van de afdeling Bodem+ van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, kunt u het zand afkomstig van de zandwinlocaties Noordzee IJsselmeergebied en Westerschelde, beschouwen als onverdacht op het voorkomen van PFAS. Als de grond of baggerspecie afkomstig is uit (water)bodemlagen die onverdacht zijn op het voorkomen van PFAS (ongeroerde dieper dan 1 m-mv gelegen (water)bodems), is aanvullend onderzoek naar het voorkomen van PFAS niet noodzakelijk. De bestaande milieuhygiënische verklaring kunt u na 1 oktober 2019 blijven gebruiken.‍

Wat betekent dit voor u als afnemer?

Het zeezand van Spaansen wordt gewonnen op meer dan 20 meter diepte op circa 10 kilometer uit de kust. Daarmee is het zeezand onverdacht en vrij toepasbaar. Het zeezand wordt geleverd met BRL9313-certificaat.

Hiermee voldoet Spaansen aan de PFAS-norm volgens het tijdelijk handelingskader en geldt het onderstaande vanuit https://www.bodemplus.nl/onderwerpen/wet-regelgeving/bbk/vragen/grond-bagger-pfas/faq/gebruik/

Wij kunnen dit onderbouwen door analyses die periodiek worden uitgevoerd door een onafhankelijk bodemkwaliteitsbureau. De analyses van half september 2019 laten zien dat ons zeezandvrij is van PFAS. Vanuit de NVLB wordt met Kiwa overlegt hoe dit in de toekomst te kunnen borgen in de BRL9313.  

Wilt u een kopie van de laatste analyse ontvangen, of heeft u Vragen, Ideeën, Opmerkingen of Suggesties (VIOS) omtrent de PFAS-norm of over deze brief dan kunt u ons op het algemene nummer 0224-541844 bereiken of per e-mail info@spaansen.nl.

Reacties