Cookie-instellingen

Deze website gebruikt Cookies.

Meer informatie over het gebruik van cookies en gegevensverwerking vindt u onder onze privacyverklaring.

U kunt hieronder uw cookie-instellingen kiezen en accepteren:

spaansen-verbinding-is-ons-succes

Klachten


Bij Spaansen doen we onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat er situaties ontstaan waar u niet tevreden over bent. Dan kijken we graag met u naar een oplossing. Vul daarvoor onderstaand klachtenformulier in. Binnen 2 werkdagen nemen wij contact met u op.Spaansen hanteert de volgende klachtenregeling.

Deze is ook te vinden in de algemene voorwaarden.


Artikel 19: KLACHTENREGELING

19.1. Spaansen beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

overeenkomstig deze klachtenprocedure. Zie hiervoor artikel 19.2 en verder van deze Voorwaarden.


19.2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen zeven (7) dagen volledig en duidelijk

omschreven worden ingediend bij Spaansen per e-mail tuin@spaansen.nl, nadat de Consument de

gebreken heeft geconstateerd.


19.3. Bij Spaansen ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,

wordt door Spaansen binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


19.4. De Consument geeft Spaansen in ieder geval vier (4) weken de tijd om de klacht in onderling overleg

op te lossen. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat

vatbaar is voor de geschillenregeling, zoals beschreven in artikel 19.5.


19.5. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden is het mogelijk om klachten aan te

melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr) of het geschil voor te leggen aan de

rechter zoals beschreven in artikel 17.2 van deze Voorwaarden.


19.6. Een klacht schort de verplichtingen van de Consument niet op, tenzij Spaansen schriftelijk anders

aangeeft.


19.7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Spaansen, zal Spaansen naar haar keuze of de

geleverde Producten kosteloos vervangen, repareren of terugbetalen.

Meer over Spaansen

NIEUWS

Spaansen is vol op in beweging. In ons nieuwsoverzicht lees je de laatste ontwikkelingen.

CO┬▓ PRESTATIELADDER

In het bedrijfsleven zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere onderwerpen.


DE TRECHTER

Ieder halfjaar is er een nieuwe uitgave van ons bedrijfsblad 'De Trechter'.