TelefoonHamburger icon red

Het is eind jaren zestig. Bentvelzen & Jacobs sloopt veel in Oud-IJmuiden onder de rook van de Hoogovens. Het overgebleven puin wordt vooral gebruikt voor de nieuwe dijk van Enkhuizen Lelystad om stenen te zetten. Ook voor onderhoud aan de Afsluitdijk, waar Aannemingsbedrijf Klein Wieringen aan de Waddenzeekant bezig is.

Ton Spaansen rijdt de SCANIA VABIS LB76 6x2 met sleep-as van de Afsluitdijk (enkelbaans) het fietspad op en even verder via rijplaten steil omhoog naar de top van de dijk. Hij maneuvreert de SCANIA zo dat deze stijl naar beneden richting de waterlijn zakt. Daarna pompt Ton de sleep-as zover mogelijk omhoog en kiept de vracht puin. De sleep-as komt van de grond; de SCANIA heeft zo voldoende tractie om weer omhoog te rijden. Dan via het fietspad naar Breezanddijk, om vandaar terug richting Noord-Holland te gaan.

Resultaat?

Een vrachtbon voor drie vrachten puin. 20m³ x f 8,- = f 160,- per vracht.
“Wat was dat een tijd”, zegt Ton glunderend.

De eerste in een nieuwe serie "Spaansen DNA"

Reacties

Nieuws over deze video

Spaansen DNA #1: Spaansen heeft veel puin vervoerd voor sloopbedrijf Bentvelzen & Jacobs.