TelefoonHamburger icon red

Spaansen Vloeivloeren

Anhydriet-gietmortel vloeivloer

De anhydriet-gietmortel van Spaansen Vloeivloeren voor dekvloeren hebben een hoge kwaliteitszekerheid doordat de borging van kwaliteit is verankerd in het productieproces.

Productieproces van vloeivloeren

We produceren onze mortel met mobiele mengcentrales die dagproducties kunnen maken tot 100 m³ per dag. De productie gebeurt middels een modern proces waarbij de benodigde grondstoffen op de bouwplaats worden aangeleverd. Met eigen ontwikkelde mobiele mengcentrales worden deze verwerkt tot een vloeibare mortel. De mortel wordt vanuit de mengcentrales met een slang naar het werkterrein gepompt waar de vloerenleggers zorgen voor verdere verwerking.

Anydriet gegoten vloeivloer
Anhydriet gegoten vloeivloer

Dankzij deze innovatieve productiewijze kunnen we niet alleen grote hoeveelheden produceren, ook kan het product continu worden aangepast voor een optimale verwerking.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Certificering

  • CE-gemarkeerd
  • VCA gecertificeerd
  • Uitvoering gebeurt volgens CUR 107, en NEN-EN 13813.

(zie ook Certificaten en Algemene voorwaarden)

Daarnaast worden de ontwikkelingen in de vloerenbranche die worden vormgegeven door partijen als SBR, NOA, ESA Vloerkeur en de Vereniging voor Gietdekvloeren, nauwgezet gevolgd.

Arbo

Ons werkproces is lichamelijk minder belastend voor de vloerenlegger dan het traditionele proces. Het gieten kan staand worden verricht. Bovendien vindt er roulatie van verschillende werkzaamheden plaats in het team waardoor men meerdere werkhoudingen aanneemt.

Milieu

We hanteren RO-anhydriet (CaSO4). Het toepassen van een calciumsulfaat (anhydriet) dekvloer betekent een verantwoord gebruik van een industriële reststof, rookgasontzwavelingsgips, dat vrij komt bij het reinigen van rookgassen van kolengestookte energiecentrales. Met dit hergebruik is het milieu gediend.

Efficiency in logistiek

Het logistieke proces van winning tot aanlevering op de bouwplaats hebben we in eigen handen waarmee de leverbetrouwbaarheid zeer hoog is. We leveren just in time; de levering en productie zijn zodanig op elkaar afgestemd dat er geen restmateriaal op de bouwplaats achterblijft. Ons proces ligt constant onder de loep om verspilling tot een aanvaardbaar minimum te beperken, met minder faalkosten tot gevolg:

  • ‍geen wachturen
  • ‍minder arbeidskosten
  • geen verspilling van materiaal door vraaggestuurde levering
  • transportbewegingen op de bouw zijn beperkt.

Wij maken gebruik van de watervoorziening op de bouwplaats om het finale product ter plaatse te mixen (droge lijn). Er wordt geen water getransporteerd waardoor aanzienlijk minder vrachten benodigd zijn. De besparing ten opzichte van fabrieksmateriaal (natte lijn) betreft ca. 1 op 3 vrachten! Dit resulteert in minder uitstoot wat beter is voor mens en milieu.

Heeft u vragen?

Voor aanvullende informatie over onze vloeivloeren? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop: 0224 541844