TelefoonHamburger icon red

CO

2

Prestatieladder

In het bedrijfsleven zijn milieu en duurzaamheid steeds belangrijkere onderwerpen. De overheid bepaalt de randvoorwaarden en richtlijnen waaraan bedrijven zich dienen te houden.

Spaansen staat voor een duurzame productie

Duurzaam produceren vereist een structurele omslag in denken en handelen. Iets waar we bij alle divisies van de Spaansen Groep dagelijks mee bezig zijn.