TelefoonHamburger icon red

De historie van Spaansen

Grondlegger Bertus Spaansen koopt in 1946 zijn eerste vrachtwagen. Dit aantal breidt de jaren daarna op natuurlijke wijze uit door negen van de twaalf kinderen een plaats in het bedrijf te geven. Als een zoon oud genoeg is om achter het stuur te kunnen, dan koopt vader Bertus er een vrachtwagen bij. Voor de dochters is een andere taak weggelegd.

Van groente en fruit naar zand en grond

Aanvankelijk rijden de Spaansen-chauffeurs vooral groente en fruit. De aanschaf van de eerste kipperauto zorgt ervoor dat het vervoer van zand en grond de overhand krijgt. Voor efficiënt gebruik van het wagenpark wordt door de Spaansen-broers een eigen handel in zand, grind en tegels gestart. Al hun gezamenlijke activiteiten staan in het teken van VIOS: Vooruitgang Is Ons Streven.

Eigen scheepsvloot

Met de aanleg van nieuwe wegen en wijken, groeit ook de behoefte aan zand in Noord-Holland. Spaansen vult deze klantwens in door eigen schepen in de vaart te nemen om het zand uit zee op te zuigen. In havenplaatsen als Den Helder, Schagen, Enkhuizen, Harlingen, Amsterdam, Diemen en Kolhorn verrijzen in korte tijd rode kranen en trechters waarmee de voorraad uit de schepen in de vrachtwagens wordt overgeslagen.

Cascofabriek in Harlingen

Kennis van zand en grind, samen met het vertrouwen van de bouwwereld, leiden in 1984 tot de start van een systeemvloerenfabriek in Woerden. In 1992 verplaatsen de broers deze activiteit naar Harlingen. Arie Spaansen volgt de ontwikkelingen op de voet en voorziet dat prefab bouwen de toekomst is. In 2003 worden plannen werkelijkheid en bouwt Spaansen een cascofabriek In de Nieuwe Haven van Harlingen.

Innovatief overslagstation

In deze Friese stad hebben de broers een uniek systeem uitgedacht en gerealiseerd door een indrukwekkend, innovatief overslagstation in te richten voor zand en grind. Per schip komen de vrachten aan; het materiaal wordt veredeld en dit wordt vervolgens door vrachtauto’s op de juiste bestemming gebracht.

Vloeivloeren

Vanaf 1985 is Spaansen ook actief met de aanleg van zogenoemde vloeivloeren. Het betreft een product van milieuvriendelijke vloeivloeren, waarbij anhydriet wordt gebruikt. Met een speciale trailer wordt het anhydriet vermengd met o.a. water en zand dat naar ieder gewenste stortlocatie verpompt kan worden.

Diepgaand en krachtig ondernemerschap

Bovenstaande is een korte impressie van diepgaand en krachtig ondernemerschap; mogelijk door de goede verstandhouding, gezamenlijke inspanning en gezonde wisselwerking. Spaansen Groep telt per 2014 drie hoofddivisies: 

Na een terugblik over deze jaren wordt in 2014 de term VIOS: Vooruitgang Is Ons Streven samengevat in: Verbinding Is Ons Succes.

Geslachten komen en gaan; de broers zien deze realiteit onder ogen en dragen hun directietaken tijdig over aan de derde generatie. Op 1 april 2014 stelt Johan Spaansen zich beschikbaar voor de functie van algemeen directeur. Het respectabele familiebedrijf heeft toekomst door intern en extern samen te werken aan een gezamenlijk resultaat.

Historie van Spaansen

Jaar

Activiteit

Huidig

1946

Start Spaansen Transportbedrijf B.V.

Huidig

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.

1968

Start Spaansen Handelsonderneming B.V.

Huidig

Spaansen Tuin en Bestrating B.V.

1977

Start Spaansen Systeemvloeren B.V.

Huidig

Spaansen Bouwsystemen B.V.

1986

Start Spaansen Vloeivloeren B.V.

Huidig

Actief

1990

Start Spaansen Recycling Den Helder v.o.f.

Huidig

Actief

1993

Start Spaansen Grind en Zand B.V.

Huidig

Spaansen Industriezand en -grind B.V.

1994

Start Spaansen Garage B.V.

Huidig

Spaansen Materieel en Techniek B.V.

1997

Start Spaansen Oostpoort B.V.

Huidig

Activiteit per 2007 beëndigd

2001

Overname Schot Kippertransport Alkmaar

Huidig

Spaansen Grondstoffen en Logistiek B.V.

2002

Start Spaansen Casco Bouwsystemen B.V.

Huidig

Spaansen Bouwsystemen B.V.

2005

Start Casco Montage v.o.f.

Huidig

Actief

2010

Start MSB v.o.f.

Huidig

Actief

2013

Start Zandexploitatie Westfriesland v.o.f.

Huidig

Actief