Project Hooghkamer Voorhout

Project Hooghkamer Voorhout

“Een metselaar metselt gemiddeld 600 stenen op een dag, wij plakken er 1.400 per uur”

Project Hooghkamer Voorhout

Voor Woningcorporatie STEK heeft Ouwehand Bouw in Voorhout een appartementencomplex met 61 appartementen gerealiseerd met het Gevelklaar-systeem van Spaansen Bouwsystemen. “Het gebouw van in totaal vijf bouwlagen is in acht weken tijd gebouwd; van begane grond tot en met dakvloer . Hierna is direct de afbouwfase gestart”, vertelt Martin Ouwehand directeur van Ouwehand Bouw.

Locatie:
Voorhout
Aantal woningen:
61
Type:
Appartementen
Bouwjaar:
2023
Aannemingsbedrijf:
Ouwehand Bouw
“Een metselaar metselt gemiddeld 600 stenen op een dag, wij plakken er 1.400 per uur”

Het bestaande betoncasco van Spaansen, inclusief instortvoorzieningen zoals elektra- en waterleidingen, vormt de basis. Het prefabsysteem is verder uitgebreid door de kozijnen tijdens de fabricage in te storten en de wanden te voorzien van isolatie. Daarna worden keramische steenstrips (strip voor strip) met het RoboBrick systeem op de isolatie verlijmd.

Project Hooghkamer Voorhout is het grootste complex tot nu toe dat is gerealiseerd met het Gevelklaar-systeem. “Inmiddels hebben wij al diverse projecten met grondgebonden woningen en kleinschalige appartementencomplexen naar tevredenheid gerealiseerd en zien we door ‘learning by doing’ steeds meer mogelijkheden”, vertelt Ouwehand.

Appartementen complex Casco gebouwd met Steenstrips

Besparing CO2-uitstoot Naast een snelle bouwtijd zijn er meer grote voordelen aan deze manier van werken. Ouwehand: “Wij kunnen steigerloos werken, zijn productiever en hebben minder faalkosten. Ook zorgt dit voor een betere logistiek op de bouwplaats en schone gevels. Maar vooral speelt het duurzaamheidsaspect mee. Hiermee verlagen wij de CO2-uitstoot op de bouwlocatie enorm.”

Het gehele casco appartementen complex stond binnen 8 weken.

Spaansen Bouwsystemen ontwikkelde het Gevelklaar-systeem pas een paar jaar geleden. “Wij wilden meer dan alleen prefab betoncasco’s leveren en ook een buitenschil kunnen aanbieden. Sinds de crisis in 2012 zijn er veel bouwplaatsmedewerkers vertrokken. Er zijn dus steeds minder arbeidskrachten die het handwerk kunnen doen. Zo zijn wij op het idee gekomen. Samen met onze vier grootste klanten - waaronder Ouwehand Bouw - hebben wij het Gevelklaar-systeem ontwikkeld. Met het Gevelklaar-systeem leveren wij meer toegevoegde waarde aan onze klanten. Binnen 20 maanden stond er een werkende fabriek waar robots miljoenen steenstrips per jaar plakken. Ter vergelijking: een metselaar metselt gemiddeld 600 stenen op een dag, wij plakken er 1.400 per uur”, vertelt groepsdirecteur Ab Knook van Spaansen.

De architect heeft heeft onzettend veel ontwerpersvrijheid.

Authentiek Juist de input van de aannemers vindt hij heel waardevol. “Welke detailleringen zijn belangrijk, hoe ga je met voegen om? Zij zijn de specialisten. Het is een continu proces waarmee we dus nog steeds bezig zijn. Het metselwerk moet er zo authentiek mogelijk uitzien. Je kunt variëren in kleuren, maar ook in diktes om zo reliëf in de gevel te creëren. En plakken kan op allerlei manieren: er kan gestapeld worden, in halfsteens verband, maar ook uitkragingen. Inmiddels zijn er dertig verschillende kleuren in steen en zijn er ook ecostrips toegevoegd aan het assortiment.”

Architecten zijn gek op het Gevelklaar systeem van Spaansen

De ontwerpvrijheid is gekaderd waardoor het voortraject om tot een VO te komen heel belangrijk is. Ouwehand: “Mits de engineering in een vroeg stadium bij de aannemer wordt neergelegd kan er met het Gevelklaar-systeem goed aan de wensen van de klant voldaan worden. Daarbij is het wel van belang om van binnen naar buiten te ontwerpen in plaats van buiten naar binnen. Hiermee maak je ook budgettair het verschil. Essentieel is daarbij ook dat de vloeren ‘kant en klaar’ worden gemaakt, met eventueel ook de prefab balkons in deze vloer en daarbij just in time worden geleverd zodat de doorlooptijd in de planning goed in elkaar valt.”

Duurzaam bouwen met Gevelklaar

Duurzaam gebouw STEK wilde innovatiemogelijkheden op de markt te ontdekken. “Samen met de opdrachtgever, Gemeente en architect hebben wij daarom in een vroeg stadium gekeken naar de mogelijkheden om met het Gevelklaar-systeem te bouwen en gekeken hoe we de gevel helemaal naar wens konden maken. Hiervoor zijn minimale concessies gedaan aan het ontwerp. Er staat nu een duurzaam gebouw met verschillende metselpatronen, rollagen, kleuren en gevelverfraaiïngen. Het heeft een mooie authentieke uitstraling net alsof het is gemetseld en sluit daarmee zeer goed aan op de bestaande wijk Hooghkamer in Voorhout”, zegt Ouwehand.

Appartementencomplex met Steenstrips

De realisatie van dit vijflaagse appartementencomplex is een nieuwe mijlpaal voor het Gevelklaar-systeem, maar de innovatie bij Spaansen gaat verder. Wij voegen nu nog met de hand, maar zijn bezig met het ontwikkelen van een voegrobot en de perfecte mortel . Daarmee kunnen we het assortiment en de verwerkingsmogelijkheden nog verder uitbreiden”, besluit Knook

Artikel uit de Cobouw

Ouwehand Bouw

Ouwehand Bouw

Ouwehand is een famliebedrijf pur sang. Al vier generaties lang leidt ‘een echte Ouwehand’ het bedrijf. Uiteraard alle vier met een eigen visie én expertise. Ons doel is het vervullen van huisvestingswensen van klanten. Wij bieden daarin dé totaaloplossing waarbij alle betrokken partijen zich gehoord en gezien voelen. Iedereen moet even opgetogen zijn over het eindresultaat! Onze werkwijze is daarom gebaseerd is op één overtuigende visie: ‘We gaan doordacht en flexibel te werk vanuit een kleinschalige aanpak met daarbij oog voor de omgeving en (toekomstige) gebruikers.’Wij ontwikkelen, bouwen en verbouwen. Daarbij werken we samen met de beste partijen. Uitdagende projecten van zowel woningen als utiliteitsgebouwen waarin vernieuwing en duurzaamheid centraal staan, zijn bij ons in goede en betrouwbare handen!

Website aannemer