TelefoonHamburger icon red

Tuinklaar verzorgt de aanleg van de tuinen binnen het reguliere bouwproces. In de praktijk worden tuinen op variërende momenten door verschillende partijen aangelegd. Door alle tuinen in een nieuwbouwproject door één partij aan te leggen, wordt overbodig aan- en afvoeren van machines door verschillende aanbieders weggenomen. Ook kan transport van materialen efficiënt ingericht worden, waardoor dieselverbruik verder afneemt.

Duurzaam bouwen 2.0

Deze aanpak maakt tevens het combineren van grondverzet mogelijk. Inrichten van de grond voor zowel de funderingen als de tuinen wordt in één keer uitgevoerd. Hierdoor zijn geen extra grondverzetwerkzaamheden nodig na oplevering van de woningen.

Naast deze efficiëntieslag is ook het maatschappelijk belang gediend. De afname van aanvoer van zware machines in de wijk zorgt voor minder beschadiging aan de openbare infrastructuur. Dit hele proces draagt bij aan duurzaam bouwen. Om antwoord te krijgen hoe duurzaam deze aanpak en samenwerking precies is, wordt er bij het komende project de CO2 emissie in kaart gebracht. Het betreft een nieuwbouwproject van 21 huizen, waarvoor Tuinklaar de aanleg van alle tuinen verzorgt.

Reacties